CLASSIFICACIÓ 10K: VETERÀ-2 FEMENÍ

SELECT nom as sujeto, dni as doc, sexe as sex1, categoria as cate, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=130 AND dni=doc ),0) AS una, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=131 AND dni=doc ),0) AS dos, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=132 AND dni=doc ),0) AS tres, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=133 AND dni=doc ),0) AS quatre, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=134 AND dni=doc ),0) AS cinc, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=135 AND dni=doc ),0) AS sis, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=136 AND dni=doc ),0) AS siet, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=137 AND dni=doc ),0) AS vuit, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=138 AND dni=doc ),0) AS nou, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=139 AND dni=doc ),0) AS deu, IFNULL((SELECT puntscat FROM historic WHERE idcursa=140 AND dni=doc ),0) AS once, SUM(puntscat) AS punts, SUM(empat) as desempat FROM historic WHERE categoria="VE2 F" GROUP BY dni ORDER BY punts DESC, desempat ASC..
Pos Nom AmpostaL'AmpollaPerellóS.BàrbaraCamarlesBateaDeltebreJesúsLa GaleraL'Aldea Total Punts
1 FANDOS COLOMINES, ESTIBALITZ 937900000000 172 172
2 NAVARRO AMADOR, IMMA 011500000000 115 115
3 GISBERT TORTA, VERÒNICA 115000000000 115 115
4 GARCIA ALTADILL, ANGELS 010300000000 103 103
5 VIDAL LOTO, PILI 103000000000 103 103
6 GARCIA ALTADILL, NURIA 09300000000 93 93
7 ALMEIDA JIMENEZ, MONICA 08500000000 85 85
Amb el suport de: