1. Totes les curses del running series 2017 5km, es faran sobre una distancia de 5Km.
2. Per a la classificació final puntuen les 5 millors curses. Cal fer un mínim de 3 curses per puntuar.
2.1 Els participants tant de la categoria masculina com femenina rebran 115 punts el primer, 103 el segon, 93 el tercer, 85 el quart, 79 el cinquè, 75 el sisè, 73 el setè, 71 el vuitè, 70 el novè, 69 el desè….així successivament. A partir del 77é lloc els participants rebran tots 2 punts.
2.2 A la classificació final s'afegiran 15 punts als participants que hagin finalitzat totes les curses del circuit.
3. Les categories son les següents.
Absoluta Masculina i Femenina
Sub23a Masculí i Femení (1995-2001)

3.1 Tots el menors d’edat entre els 16 i 18 anys (categoria Sub23a) hauran d’aportar a l’organització de la cursa una autorització dels pares o tutors al fer la inscripció.
4. S’establirà una classificació individual per a cada una de les curses.
5. No es fan classificacions per equips.
6. Cada cursa mantindrà les classificacions individuals, tot i que dintre de la mateixa podrà atorgar o no trofeus a totes les categories.
7. Al final de la temporada es farà un acte d’entrega de trofeus a les diferents categories de la classificació final individual, a les classificacions d'equips inscrits i als que hagin finalitzat totes les curses.
8. Les inscripcions hauran de ser tramitades a través de la pagina web del circuit (pagament per TPV).
9. Les classificacions es publicaran a la pàgina web de cada cursa i a la web del circuit.
10. El preu de les inscripcions a cada una de les curses del Running Series 5km serà de 14€. Les inscripcions fetes el mateix dia de la cursa tindran un preu de 18 €.