Actualitzat el 7/7/2021

 

MASCARETA

 • Els membres de l’organització, tècnics, voluntaris, participants i públic hauran de portar mascareta en tot moment.
 • Els participants podran treure’s la mascareta 200 metres després de la sortida i se l’hauran de tornar a posar en el moment de l’arribada.

 

RECOLLIDA DE DORSALS

 • Hi haurà llistes d’inscrits en diferents llocs per facilitar la localització del número de dorsal i poder passar per les taules a recollir tant el dorsal com la bossa del participant.
 • Les cues de recollida de dorsals estaran organitzades i es mantindrà la distància de 1,5 metres entre persones.
 • No estarà permesa la recollida de dorsals per persones no inscrites.
 • Hi haurà gel hidroalcohòlic a les taules de recollida.

 

ORGANITZACIÓ, VOLUNTARIS I TÈCNICS

 • Hauran d’aportar una declaració responsable conforme no presenten símptomes de Covid-19 i, en cas d’haver passar la malaltia, declarar que han superat el període de quarantena escaient.
 • Facilitaran a l’organització les dades de contacte per al registre de persones implicades que garanteixin, en cas que siguin necessari, la traçabilitat del grup.

 

PÚBLIC

 • Hauran d’estar a un mínim de 10 metres de la línia de sortida/arribada.

 

SORTIDA

 • Es convocarà als participants a una àrea d’espera on hauran de mantenir una distància de 1,5 metres i seguiran portant la mascareta.
 • Es faran sortides esglaonades en un màxim de 200 participants en cada grup, manteint la distància de 1,5 metres entre participant.
 • Si s’haguessin de fer sortides en grups es donarà la sortida de cada grup cada 60 segons.
 • Després de la sortida, recorreguts un mínim de 200 metres, els participants ja es podran traure la mascareta.
 • El temps de cada participant començarà a comptar en el moment que les antenes situades sota l’arc de sortida detectin el xip del seu dorsal.

 

ARRIBADA

 • Una vegada creuada la línia de meta, els participants s’hauran de posar la mascareta.
 • Els membres de l’organització i els mateixos participants evitaran al màxim la concentració de participants sota l’arc d’arribada.
 • No es podrà saludar al finalitzar la prova i s’abandonarà immediatament la zona de competició.
 • El contacte (reclamacions, incidències, …) amb l’organització i els tècnics de la competició es farà per mitjans telemàtics pel web de la cursa o pel web/correu de Running Series Terres de l’Ebre.
 • No estarà permetrà l’accés a la zona d’arribada i cronometratge als participants.
 • En acabar, els participants abandonaran la zona de meta, recolliran el seu avituallament i es dirigiran a una zona oberta indicada per l’organització.
 • Només el personal imprescindible podrà romandre a la zona de meta.

 

AVITUALLAMENTS

 • Tant els avituallaments intermedis com el final operarà en format d’autoservei evitant el contacte en el lliurament de productes.
 • El menjar i beguda estarà envasat individualment.

 

ENTREGA DE TROFEUS

 • Es netejaran i es disposaran a una taula clarament identificats per categoria i posició.
 • No hi haurà entrega de trofeus en mà sinó que els mateixos guardonats recolliran personalment el seu abans de pujar al podi.

 

No hi haurà serveis de guarda-roba, dutxes i massatges.

 

Totes aquestes mesures és podran modificar i adaptar seguint l’evolució de les recomanacions fetes per part de les autoritats sanitàries.